Bạn có thư từ CHANEL Metiers d’Art mùa này

Nếu là một tín đồ Chanel, hãy để MOCO – Modern Collectible gợi ý để mua gì từ Bộ sưu tập Chanel’s Metiers d’Art mùa này. 11.12 leather and metal shoulder bag, $8,110 Tweed, leather and metal crossbody bag, $6,980 Chanel 22 denim and metal shoulder bag, $8,710 Patent leather platform sandals, $2,030 Resin and […]

Nếu là một tín đồ Chanel, hãy để MOCO – Modern Collectible gợi ý để mua gì từ Bộ sưu tập Chanel’s Metiers d’Art mùa này.

Ảnh: Herworld

11.12 leather and metal shoulder bag, $8,110

Tweed, leather and metal crossbody bag, $6,980

Chanel 22 denim and metal shoulder bag, $8,710

Patent leather platform sandals, $2,030

Resin and metal cuff, $2,540

Leather and metal crossbody bag, $6,980

Leather, metal and wood shoulder bag, $8,260

Chanel 22 mini macrame leather and metal shoulder bag, $12,010

Patent leather pumps, $1,280

Strass, wood pearls, and metal shoulder bag, $24,770

Leather and strass belt, $9,740

Wool and sequins beanie, $1,100

Resin and metal cuff, $1,940

Leather, wood and metal crossbody bag, $9,010

Jersey and metal clutch, $6,080

Leather and metal vanity case, $3,980

Chanel 31 patent leather and metal shoulder bag, $7,130