Big Time của Louis Vuitton

Louis Vuitton vừa giới thiệu Bộ sưu tập trang sức cao cấp thứ năm có tên gọi Big Time, một sáng tạo của Giám đốc nghệ thuật Francesca Dompiciertrof. Gợi cảm hứng từ sự hình thành hành tinh và Trái đất. Từ bản phác thảo, mô hình đến đồ trang sức mang tính nghệ thuật, […]

Louis Vuitton vừa giới thiệu Bộ sưu tập trang sức cao cấp thứ năm có tên gọi Big Time, một sáng tạo của Giám đốc nghệ thuật Francesca Dompiciertrof.

Gợi cảm hứng từ sự hình thành hành tinh và Trái đất. Từ bản phác thảo, mô hình đến đồ trang sức mang tính nghệ thuật, sử dụng vật liệu tự nhiên.

Hãy chiêm ngưỡng cách vật liệu đá quý tự nhiên kể câu chuyện của thương hiệu di sản mà vẫn say đắm sự khát khao của các quý cô thời đại.