Chén dĩa cũng phải có bảo hiểm? Chia sẻ từ NTK Cheng Bảo Phương