Chỉ 1 chiếc bát nhưng đáng giá 21 tỏi của hoàng hậu Nam Phương | Bảo vật nước Nam