Chiếc đồng hồ Rolex 113 ? của Vua Bảo Đại giờ ra sao? | Bảo vật nước Nam