“Chiếc” Quốc Kỳ Việt Nam không phải ai cũng sở hữu được