Con gái chính là động lực của chị – Nữ Doanh nhân Cheng Bảo Phương

https://youtube.com/shorts/2Ksbt-PnuW8?si=JOmr4tEI3M5QlgpX