Đâu là nguồn cảm hứng của NTK Lý Quí Khánh?

https://youtube.com/shorts/344vhii9fVs?si=Ywo4PbaN3wYo5E6H