DJ Minh Trí “đẹp trai cỡ này tại sự kiện của Art Republik