Đồng hồ Rolex có tiền cũng không chắc mua được – Jason Đặng