Khuất Năng Vĩnh đã làm gì tại sự kiện Wedding Symphony của Luxuo x L’Officiel?

https://www.youtube.com/shorts/Y_-7a9jpN50