Khuất Năng Vĩnh đã làm gì tại sự kiện Wedding Symphony của Luxuo x L’Officiel?