Modern Collectible: Lee Jung Jae và Gucci Valigeria

Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu Lee Jung Jae, người đã du lịch đến đại bản doanh Gucci The Savoy ở London với hành lý biểu tượng trên tay. Trong chiến dịch mới nhất của Gucci Valigeria, Lee đã khám phá vẻ đẹp của khách sạn, câu chuyện lịch sử và là nguồn cảm hứng […]

Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu Lee Jung Jae, người đã du lịch đến đại bản doanh Gucci The Savoy ở London với hành lý biểu tượng trên tay. Trong chiến dịch mới nhất của Gucci Valigeria, Lee đã khám phá vẻ đẹp của khách sạn, câu chuyện lịch sử và là nguồn cảm hứng tạo tác nên Guccio Gucci, tại Florence vào những năm đầu thế kỷ.