“Rose Family Cantón” là sự giao thoa của phương Đông và phương Tây – Nữ Doanh nhân Cheng Bảo Phương

https://youtube.com/shorts/X_AM0sMeWus?si=cPef2ePxTCQ8T2fh