VIDEO: Trên con sóng DIOR

Bãi biển, chính là một phần của BST #DIORMenFall 2023 của Kim Jones, cùng chúng tôi khám phá hậu trường chế tác nên một chiếc ván lướt sóng tùy chỉnh từ xưởng Notox Surf, dùng vật liệu bền vững, như một cách chơi đúng nghĩa của một Modern Collectible thế hệ mới. Giá bán: Khoảng […]

Bãi biển, chính là một phần của BST #DIORMenFall 2023 của Kim Jones, cùng chúng tôi khám phá hậu trường chế tác nên một chiếc ván lướt sóng tùy chỉnh từ xưởng Notox Surf, dùng vật liệu bền vững, như một cách chơi đúng nghĩa của một Modern Collectible thế hệ mới.

Giá bán: Khoảng 240.000.000 VNĐ