VIDEO: Đắm chìm cùng Jacob&Co Epic phiên bản giới hạn chỉ phát hành 50 chiếc trên toàn lãnh thổ Việt Nam