VIDEO: Trong việc tạo dựng một bộ suit thanh lịch, không thể bỏ qua vai trò quan trọng của đôi giày.